Skip to content Skip to navigation

Mikola varázs

Bihari

Mikola Péter mûsorát láttuk, amely több volt mint zenés-énekes elõadás. Más, mint kedves gegek, poénok, gesztusok, szójátékok sínészi megjelenítése. A ,, mikolaság" több is és kedvesebb is ennél: egyszeri és mindig más élmény, mondhatni játékvarázs. Az elõadó a gyemekekkel való kapcsolatteremtés magas mûvészetét ûzi: pillanatok alatt játékos masszává gyúrja publikumát, így válik az aprósereg mûsorának önkéntes fõszereplõjévé. És ez is a célja. Nem lép fel magas pódiumra, nem kápráztat fényeffektusokkal, nem él üres illúziókeltéssel. Ugyanakkor nem ereszkedik le ,,kuckó-mackós kengurubengurusan" sem, nem gügyörészik a csöppségek passzív szórakoztatása vagy a figyelemámulat-bámulat kedvéért. Õ ,,csak" JELEN VAN a csodák birodalmában, amely - mint vallja - igazából a gyerekeké. Közös, felszabadult játékba vonja õket, ahol vígan kiélhetik vágyaikat, álmaikat, tiszta érzéseiket. Varázspálcája ugyan neki sincs. Mágikus a hatása egyszerûen lényegébõl fakad. Õszinte kedvességébõl , szelíd ,,bûbájosságából" minden apa és anya töltekezhet a kétség óráiban, mikor úgy érzi, gyermekének boldoggá tétele terén hétköznapi csodatévõ ereje fogyatkozik.

Címkék: